image

 Dịch vụ

Xem chi tiết DỊCH VỤ

+ Cung cấp dịch vụ thiết kế và lắp đặt tủ điều khiển tự động.
+ Viết phần mềm PLC & Phần mềm camera
+ Cải tạo nâng cấp  hệ thống máy, dây chuyền sản xuất, Các dự án IoT

0903 027 579FacebookZalo