Sản phẩm > Marelli - 230V Single Phase Motor 0.25kW (0.33HP) Cap Run 2P 63F Flange

Marelli - 230V Single Phase Motor 0.25kW (0.33HP) Cap Run 2P 63F Flange